Mateřská škola Za Branou

 

Aktuální sdělení:


 • 03. září 2018Pro všechny třídy : Vážení rodiče, prosíme, informujte nás včas o všech nutných změnách, o kterých bychom měli vědět!!!! (změny telefonních čísel, změny bydliště, změny v údajích o vyzvedávání dítěte apod….) Děkujeme.
 • 30. listopadu 2018Pro všechny třídy : Vážení rodiče, od pondělí 3.12.2018 máme nová telefonní čísla.
  Telefonní čísla MŠ Za Branou:

  565 455 141 I. oddělení /Koťátka
  565 455 142 II. oddělení /Motýlci
  565 455 143 III. oddělení /Berušky
  565 455 144 IV. oddělení /Broučkové
  565 455 145 V. oddělení /Sluníčka

  565 455 140 - účetní
  565 455 139 - ředitelna
  565 455 137 - vedoucí školní jídelny
  565 455 138 - školní jídelna

 • 11. prosince 2018Pro všechny třídy : VÁNOČNÍ PRÁZDNINY - VÁŽENÍ RODIČE, BLÍŽÍ SE ČAS VÁNOC A S NÍM SPOJENÉ DNY VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN. MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE V OBDOBÍ VÁNOC UZAVŘENA OD PONDĚLÍ 24. 12. 2018 DO STŘEDY 2. 1. 2019. JEDNÁ SE O TŘI PRACOVNÍ DNY MEZI SVÁTKY. PROVOZ ZAHAJUJEME OPĚT V ÚTERÝ 3. 1. 2019, STEJNĚ, JAKO ZÁKLADNÍ ŠKOLY.

 • 12. prosince 2018Pro všechny třídy : PŘIBLÍŽIL SE ČAS ADVENTU A VÁNOC PLNÝ RADOSTI A OČEKÁVÁNÍ. LETOŠNÍ ADVENTNÍ ČAS STRÁVÍME V NAŠÍ NOVÉ ŠKOLCE A PROŽIJEME ZDE NAŠE PRVNÍ SPOLEČNÉ VÁNOCE. A CO HEZKÉHO NÁS ČEKÁ??????????
 • 18. prosince 2018Pro všechny třídy : PŘIJALI JSME POZVÁNÍ NA VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ DO KINA ( Motýlci, Bertušky a Broučkové)

 • 19. prosince 2018Pro všechny třídy : MALÉ VÁNOČNÍ BESÍDKY - ZVEME VÁS NA MALÉ VÁNOČNÍ POSEZENÍ SPOJENÉ SE ZPĚVEM KOLED. V AULE ŠKOLKY U NAŠEHO „ANDĚLA STRÁŽNÉHO“ SI VŠICHNI SPOLEČNĚ ZAZPÍVÁME KOLEDY A POTÉ PŘEJDEME DO SVÝCH TŘÍD OSLAVIT ČAS VÁNOČNÍ. TĚŠÍME SE NA SPOLEČNÉ SETKÁNÍ VE STŘEDU 19.12.2018 OD 15.00 HOD.
 • 20. prosince 2018Pro všechny třídy : VE ČTVRTEK SE TĚŠÍME NA POSEZENÍ U STROMEČKU S NADÍLKOU DÁRKŮ OD JEŽÍŠKA. SPOLEČNĚ S DĚTMI ZAŽIJEME PŘÍCHOD JEŽÍŠKA, SLAVNOSTNĚ POOBĚDVÁME, ZAZPÍVÁME SI KOLEDY, ZKRÁTKA CELÝ DEN BUDE „ŠTĚDRÝ“
  NAVŠTÍVÍ NÁS I PŘÁTELÉ ZE ŠPANĚLSKÁ, KTEŘÍ TOHO ČASU BUDOU HOSTOVAT NA ŽÁKLADNÍ ŠKOLE A SPOLEČNĚ SI ZAZPÍVÁME ČESKO – ŠPANĚLSKÉ KOLEDY
 • 21. prosince 2018Pro všechny třídy : V PÁTEK SE TĚŠÍME VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE. VŠICHNI SPOLEČNĚ SI ZAZPÍVÁME KOLEDY A POPŘEJEME KRÁSNÉ SVÁTKY VÁNOČNÍ NAPOSLEDY V TOMTO ROCE.

„Otevíráme okna slunci
a brány poznání všem dětem“

Sluníčko je kamarád, který nás provází celým naším životem. Stejně, jako je slunce klenotem na nebi, jsou děti nám svěřené, klenotem naší mateřské školy. Přejeme si školku, kde nás sluníčko provází na každém kroku a na blízku máme vždy přátelskou ruku.

Naše cíle a záměry při výchovné práci s dětmi vychází z těchto výroků:
Když děti žijí s kritikou, učí se odsuzovat.
Když děti žijí s nepřátelstvím, učí se bojovat.
Když děti žijí s posměchem, učí se bázlivosti.
Když děti žijí se zahanbením, učí se provinilosti.
Když děti žijí s nestranností, učí se spravedlnosti.
Když děti žijí s tolerancí, učí se sebedůvěře.
Když děti žijí s uznáním, učí se sebeúctě.
Když děti žijí s chválou, učí se oceňovat.
Když děti žijí v bezpečí, učí se věřit.
Když děti žijí s přízní a s přátelstvím, učí se nacházet ve světě lásku.


MŠ Za Branou Pacov – chůva, vzdělávání pedagogů, setkávání s rodiči s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16-022/0007660