Mateřská škola Za Branou

 

Aktuální sdělení:


 • 1. září 2020Informace k provozu Mateřské školy ve školním roce 2020 - 2021 vzhledem ke Covid-19
  1. září 2020Doporučený postup k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19
  Algoritmus a karanténa
  Algoritmus respirací
 • 15. září 2020Koťátka, Motýlci, Berušky, Broučkové, Sluníčka : RODIČOVSKÁ SCHŮZKA - srdečně zveme rodiče na zahajovací schůzku, která se bude konat ve středu 30.9.2020 od 15.30 hod. v ve III. oddělení Berušek. Získáte veškeré potřebné informace týkající se vašich dětí a provozu mateřské školy.
 • 23. srpna 2020Pro všechny třídy :
  Opatření platná od září 2020
  - od 1.9.2020 zahájí mateřská škola svou činnost v plném rozsahu.
  - od dětí se nebude vyžadovat potvrzení o bezinfekčnosti
  - rodiče vstupují do mateřské školy pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest
  - děti, zákonní zástupci, či jiné osoby s příznaky infekčního onemocnění nesmí do školy vstupovat
  MŠ bude zákonné zástupce aktuálně informovat o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech podle tzv. „SEMAFORU“.


 • 30. listopadu 2018Koťátka, Motýlci, Berušky, Broučkové, Sluníčka :
  Telefonní čísla MŠ Za Branou:
  565 455 141 I. oddělení /Koťátka
  565 455 142 II. oddělení /Motýlci
  565 455 143 III. oddělení /Berušky
  565 455 144 IV. oddělení /Broučkové
  565 455 145 V. oddělení /Sluníčka

  565 455 140 - účetní
  565 455 139 - ředitelna
  565 455 137 - vedoucí školní jídelny
  565 455 138 - školní jídelna

„Otevíráme okna slunci
a brány poznání všem dětem“

Sluníčko je kamarád, který nás provází celým naším životem. Stejně, jako je slunce klenotem na nebi, jsou děti nám svěřené, klenotem naší mateřské školy. Přejeme si školku, kde nás sluníčko provází na každém kroku a na blízku máme vždy přátelskou ruku.

Naše cíle a záměry při výchovné práci s dětmi vychází z těchto výroků:
Když děti žijí s kritikou, učí se odsuzovat.
Když děti žijí s nepřátelstvím, učí se bojovat.
Když děti žijí s posměchem, učí se bázlivosti.
Když děti žijí se zahanbením, učí se provinilosti.
Když děti žijí s nestranností, učí se spravedlnosti.
Když děti žijí s tolerancí, učí se sebedůvěře.
Když děti žijí s uznáním, učí se sebeúctě.
Když děti žijí s chválou, učí se oceňovat.
Když děti žijí v bezpečí, učí se věřit.
Když děti žijí s přízní a s přátelstvím, učí se nacházet ve světě lásku.