Mateřská škola Za Branou

 

Aktuální sdělení:


 • 30. listopadu 2018Koťátka, Motýlci, Berušky, Broučkové : Vážení rodiče, od pondělí 3.12.2018 máme nová telefonní čísla.
  Telefonní čísla MŠ Za Branou:

  565 455 141 I. oddělení /Koťátka
  565 455 142 II. oddělení /Motýlci
  565 455 143 III. oddělení /Berušky
  565 455 144 IV. oddělení /Broučkové
  565 455 145 V. oddělení /Sluníčka

  565 455 140 - účetní
  565 455 139 - ředitelna
  565 455 137 - vedoucí školní jídelny
  565 455 138 - školní jídelna

 • 23. prosince 2019Pro všechny třídy : Vážení rodiče, do nového roku Vám přejeme samozřejmě hodně zdraví, ale i osobního štěstí a spokojenosti. Dělejte si i v nadcházejícím roce radosti, užívejte si chvíle se svými nejbližšími a my se budeme těšit na společná setkání a další spolupráci.
  Přejeme vám jasnou mysl, pevné zdraví a zářící srdce v roce 2020.
  Zaměstnanci mateřské školy
 • 09. ledna 2020Pro všechny třídy : INSPIRACE K POJETÍ LOGOPEDIE - Více na stránce třídy.
 • 16. ledna 2020Broučkové : LOGOPEDIE - pí. logopedka Kociánová přijede do logopedické třídy ve čtvrtek 16.1.2020 Dostavte se podle možností ke konzultaci od 7.15 hod. do 10.00 hod.
 • 21. ledna 2020Koťátka, Motýlci, Berušky, Sluníčka : ORGANIZACE LOGOPEDIE - Více na stránce třídy.

„Otevíráme okna slunci
a brány poznání všem dětem“

Sluníčko je kamarád, který nás provází celým naším životem. Stejně, jako je slunce klenotem na nebi, jsou děti nám svěřené, klenotem naší mateřské školy. Přejeme si školku, kde nás sluníčko provází na každém kroku a na blízku máme vždy přátelskou ruku.

Naše cíle a záměry při výchovné práci s dětmi vychází z těchto výroků:
Když děti žijí s kritikou, učí se odsuzovat.
Když děti žijí s nepřátelstvím, učí se bojovat.
Když děti žijí s posměchem, učí se bázlivosti.
Když děti žijí se zahanbením, učí se provinilosti.
Když děti žijí s nestranností, učí se spravedlnosti.
Když děti žijí s tolerancí, učí se sebedůvěře.
Když děti žijí s uznáním, učí se sebeúctě.
Když děti žijí s chválou, učí se oceňovat.
Když děti žijí v bezpečí, učí se věřit.
Když děti žijí s přízní a s přátelstvím, učí se nacházet ve světě lásku.


MŠ Za Branou Pacov – chůva, vzdělávání pedagogů, setkávání s rodiči s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16-022/0007660