Mateřská škola Za Branou

 

Aktuální sdělení:


 • 06. dubna 2020Berušky, Broučkové : ZÁPISY DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY – na základě opatření MŠMT proběhne zápis do prvních tříd pouze administrativně bez osobní přítomnosti dítěte.
  Přihláška ke vzdělávání, zápisní list a generální souhlas bude ke stažení na webových stránkách školy www.zspacov.cz. Vyplněné tiskopisy se budou zasílat zpět do školy nejlépe elektronicky - datová schránka, e-mail s elektronickým podpisem nebo "papírovou" poštou.
  Systém "dálkového"přihlašování bude probíhat od 16.4.2020 do 30.4.2020
  Veškeré podrobné informace najdete na stránkách ZŠ www.zspacov.cz

 • 30. března 2020Pro všechny třídy : ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ v případě přerušení provozu - nouzový stav
  Vážení rodiče, za měsíc březen 2020 vybíráme za školné 100,- Kč z důvodu přerušení provozu delšího než 14 dní.
  Od dubna 2020 po celou dobu přerušení provozu nebude mateřská škola vybírat žádné školné.
  V případě jakýchkoliv dotazů pište na e-mail : ms.zabranou.pacov@seznam.cz
  nebo volejte na číslo mob.: 777 025 907
 • 24. března 2020Pro všechny třídy : Milí rodiče,
  všechny paní učitelky z naší školky Vás moc zdraví a myslí na Vás a hlavně na děti. Moc nám chybí jejich smích a každodenní brebentění. Bohužel se teď nemůžeme potkávat ve školce, hrát si a společně pozorovat a poznávat probouzející se jaro a vše co k němu patří.
  Vytvořili jsme pro Vás sdílený disk, kam pro Vás budeme postupně vkládat nabídku činností.
  https://drive.google.com/open?id=1tA3jfdASMWMAnYShM2NZyyoxQLu6E-Be
  Po kliknutí na odkaz se dostanete na sdílený disk: ”Náměty pro rodiče”, kde najdete složky jednotlivých tříd, logopedie a další různé nápady. Nejsou to domácí úkoly, jen náměty, inspirace a záleží jen na Vás, co si s dětmi vyberete a co vás bude společně bavit.
  Pokud nemáte možnost tisku, nevadí. Můžete se alespoň inspirovat a vytvořit si podle námětů svůj vlastní pracovní list.
  Přejeme vám hodně hezkých chvil při společném tvoření a povídání :-)
 • 23. března 2020Pro všechny třídy : LOGOPEDIE - pokud budete potřebovat jakoukoliv konzultaci ohledně logopedie, obraťte se na spec. pedagoga Mgr. Violku Jónovou, navštivte stránky -logopedie- kde najdete rady i kontakty.
 • 20. března 2020Pro všechny třídy : KRIZOVÉ OPATŘENÍ - Mateřská škola Za Branou v souvislosti s usnesením vlády ze dne 15. března 2020 č. 219 o přijetí krizového opatření, bude v případě potřeby vykonávat péči o děti ve věku od 3 do 10 let zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci vybraných složek dle usnesení vlády.
  /bližší informace v sekci- důležité informace – zajištění nezbytné péče pro děti od 3 do 10 let/

 • 16. března 2020Pro všechny třídy : ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ PŘI PÉČI O DÍTĚ DO 10 LET
  Tiskopisy bude vydávat mateřská škola od pondělí 16.3.2020 vždy od 8.00 do 12.00 hod.
  Tiskopis lze odeslat i elektronickou poštou.
  V případě jakýchkoliv dotazů pište na e-mailovou adresu : ms.zabranou.pacov@seznam.cz
  Nebo volejte na číslo: 777 025 907
 • 13. března 2020Pro všechny třídy : PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY
  Dne 13.3.2020 bylo na mimořádném zasedání rady města rozhodnuto o přijetí mimořádných opatření zřizovatele v souvislosti s výskytem koronaviru.
  Od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání bude dočasně přerušen provoz mateřské školy.
  Sledujte prosím naše webové stránky, kde vás budeme průběžně informovat o vývoji stavu a ostatních organizačních věcech, včetně žádosti o ošetřovné, které vám vydá MŠ.
  Vážení rodiče, nastala zcela mimořádná situace, se kterou jsme se zatím nesetkali. Její zvládnutí bude vyžadovat zachování rozvahy, ohleduplnost a nadstandardní nasazení každého z nás. Věříme, že společně situaci zvládneme.
  Děkujeme za pochopení a vstřícnost v této složité situaci.
 • 21. ledna 2020Koťátka, Motýlci, Berušky, Sluníčka : ORGANIZACE LOGOPEDIE - Více na stránce třídy.
 • 30. listopadu 2018Koťátka, Motýlci, Berušky, Broučkové : Vážení rodiče, od pondělí 3.12.2018 máme nová telefonní čísla.
  Telefonní čísla MŠ Za Branou:

  565 455 141 I. oddělení /Koťátka
  565 455 142 II. oddělení /Motýlci
  565 455 143 III. oddělení /Berušky
  565 455 144 IV. oddělení /Broučkové
  565 455 145 V. oddělení /Sluníčka

  565 455 140 - účetní
  565 455 139 - ředitelna
  565 455 137 - vedoucí školní jídelny
  565 455 138 - školní jídelna

„Otevíráme okna slunci
a brány poznání všem dětem“

Sluníčko je kamarád, který nás provází celým naším životem. Stejně, jako je slunce klenotem na nebi, jsou děti nám svěřené, klenotem naší mateřské školy. Přejeme si školku, kde nás sluníčko provází na každém kroku a na blízku máme vždy přátelskou ruku.

Naše cíle a záměry při výchovné práci s dětmi vychází z těchto výroků:
Když děti žijí s kritikou, učí se odsuzovat.
Když děti žijí s nepřátelstvím, učí se bojovat.
Když děti žijí s posměchem, učí se bázlivosti.
Když děti žijí se zahanbením, učí se provinilosti.
Když děti žijí s nestranností, učí se spravedlnosti.
Když děti žijí s tolerancí, učí se sebedůvěře.
Když děti žijí s uznáním, učí se sebeúctě.
Když děti žijí s chválou, učí se oceňovat.
Když děti žijí v bezpečí, učí se věřit.
Když děti žijí s přízní a s přátelstvím, učí se nacházet ve světě lásku.


MŠ Za Branou Pacov – chůva, vzdělávání pedagogů, setkávání s rodiči s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16-022/0007660