Mateřská škola Za Branou

 

Aktuální sdělení:


  • 03. září 2018Pro všechny třídy : Vážení rodiče, prosíme, informujte nás včas o všech nutných změnách, o kterých bychom měli vědět!!!! (změny telefonních čísel, změny bydliště, změny v údajích o vyzvedávání dítěte apod….) Děkujeme.
  • 26. září 2018Pro všechny třídy : Zahajovací schůzka - srdečně Vás zveme na zahajovací schůzku, která se bude konat ve středu 26. září od 15.00 hod. ve III. oddělení Berušek. Získáte veškeré potřrbné informace ohledně vašich dětí. Přivítáme i zástupce města, kteří předají aktuální informace o dokončení stavby MŠ Za Branou a o všem, co souvisí se stěhováním do nových prostor a otevřením nového areálu MŠ.

„Otevíráme okna slunci
a brány poznání všem dětem“

Sluníčko je kamarád, který nás provází celým naším životem. Stejně, jako je slunce klenotem na nebi, jsou děti nám svěřené, klenotem naší mateřské školy. Přejeme si školku, kde nás sluníčko provází na každém kroku a na blízku máme vždy přátelskou ruku.

Naše cíle a záměry při výchovné práci s dětmi vychází z těchto výroků:
Když děti žijí s kritikou, učí se odsuzovat.
Když děti žijí s nepřátelstvím, učí se bojovat.
Když děti žijí s posměchem, učí se bázlivosti.
Když děti žijí se zahanbením, učí se provinilosti.
Když děti žijí s nestranností, učí se spravedlnosti.
Když děti žijí s tolerancí, učí se sebedůvěře.
Když děti žijí s uznáním, učí se sebeúctě.
Když děti žijí s chválou, učí se oceňovat.
Když děti žijí v bezpečí, učí se věřit.
Když děti žijí s přízní a s přátelstvím, učí se nacházet ve světě lásku.