Mateřská škola Za Branou

 

Aktuální sdělení:


 • 30. listopadu 2018Koťátka, Motýlci, Berušky, Broučkové : Vážení rodiče, od pondělí 3.12.2018 máme nová telefonní čísla.
  Telefonní čísla MŠ Za Branou:

  565 455 141 I. oddělení /Koťátka
  565 455 142 II. oddělení /Motýlci
  565 455 143 III. oddělení /Berušky
  565 455 144 IV. oddělení /Broučkové
  565 455 145 V. oddělení /Sluníčka

  565 455 140 - účetní
  565 455 139 - ředitelna
  565 455 137 - vedoucí školní jídelny
  565 455 138 - školní jídelna

 • 12. března 2019Pro všechny třídy : NEMOCNÉ DĚTI DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NEPATŘÍ - Vážení rodiče, opakovaně vás žádáme, abyste dávaly do školky děti zdravé, bez příznaků nemoci.
  Jedná se především: o průjem, zvracení, zvýšenou teplotu/horečku, zelená rýma/silné nachlazení, zánět spojivek, vši, bolest ucha, opary, apod.
  Tyto zdravotní problémy jsou nakažlivé a při neléčení si děti je mezi sebou navzájem předávají. Děti neustálým kýcháním, smrkáním a kašláním snadno nakazí v průběhu dne i děti, které se vrací zpět vyléčené.
  Učitelka je povinna chránit zdraví ostatních dětí. Zjistí-li nemoc dítěte nebo stane-li se úraz, nahlašuje toto neprodleně rodičům, zákonným zástupcům v co nejkratší době.
  Jestliže učitelka usoudí, že by dítě mělo zůstat doma, rodiče toto musí respektovat a nemocné dítě neprodleně vyzvednout ze školky, podle potřeby dítě přeléčit nebo navštívit lékaře.
  Rodiče jsou povinni dodržovat řád mateřské školy a jsou si vědomi právních důsledků při jeho nedodržování.
  Buďme k sobě více ohleduplní.
  Děkujeme. Zaměstnanci MŠ Za Branou.
 • 20. března 2019Pro všechny třídy : LOGOPEDIE - pani logopedka Kocianová přijede do logopedické třídy ve středu 20.3.2019 od 8.30 hod. do 10.00 hod.

„Otevíráme okna slunci
a brány poznání všem dětem“

Sluníčko je kamarád, který nás provází celým naším životem. Stejně, jako je slunce klenotem na nebi, jsou děti nám svěřené, klenotem naší mateřské školy. Přejeme si školku, kde nás sluníčko provází na každém kroku a na blízku máme vždy přátelskou ruku.

Naše cíle a záměry při výchovné práci s dětmi vychází z těchto výroků:
Když děti žijí s kritikou, učí se odsuzovat.
Když děti žijí s nepřátelstvím, učí se bojovat.
Když děti žijí s posměchem, učí se bázlivosti.
Když děti žijí se zahanbením, učí se provinilosti.
Když děti žijí s nestranností, učí se spravedlnosti.
Když děti žijí s tolerancí, učí se sebedůvěře.
Když děti žijí s uznáním, učí se sebeúctě.
Když děti žijí s chválou, učí se oceňovat.
Když děti žijí v bezpečí, učí se věřit.
Když děti žijí s přízní a s přátelstvím, učí se nacházet ve světě lásku.


MŠ Za Branou Pacov – chůva, vzdělávání pedagogů, setkávání s rodiči s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16-022/0007660