Mateřská škola Za Branou

 

Aktuální sdělení:


 • 30. října 2020Odkaz na sdílený disk. Náměty pro tvoření s dětmi
  30. srpna 2021Pro všechny třídy : DŮSLEDNÁ OPATŘENÍ - COVID - Vážení rodiče, žádáme Vás o důsledné dodržování hygienických pravidel i v novém školním roce.
  RUCE - mýt si důkladně ruce, používat desinfekci u vchodu do budovy
  RESPIRÁTORY - používat obličejové respirátory nejen při pohybu v mateřské škole, ale i na místech, které si to žádají
  ROZESTUPY – dodržujte rozestupy v šatnách i na chodbách, do budovy vstupujte pouze v nejnižším omezeném počtu osob
  V případě, že se u vašeho dítěte objevily příznaky onemocnění COVID-19, okamžitě nás kontaktujte na číslech v jednotlivých třídách nebo na čísle mob. 777 025 907
  Děkujeme Vám, že se chováte zodpovědně a ohleduplně a dodržujete nastavená pravidla.

 • 30. srpna 2021Pro všechny třídy : STRAVNÉ . na základě Vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování se od 1.9.2021 mění výše finančních limitů na nákup potravin. V souvislosti s tímto opatřením dochází k navýšení plateb za stravné. Bližší informace zde.
 • 05. srpna 2021Pro všechny třídy : REŽIM NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ - Ministerstvo zdravotnictví vydalo ochranné opatření k omezení překročení státní hranice České republiky. Toto opatření upravuje pravidla pro návrat zaměstnanců i dětí ze zahraničí. Opatření se týkají přímo i dětí v mateřských školách. Zaměstnanci a zákonní zástupci dětí docházející do mateřské školy jsou povinní informovat vedení MŠ o svých cestách do zahraničí v posledních 14 dnech a řídit se pravidly, který tento dokument stanovil pro jednotlivé skupiny zemí ( podrobnosti v příloze)
 • 02. března 2021Logopedie : Zábavná motorika mluvidel - Více na stránce třídy.
 • 01. března 2021Logopedie : 8 TIPŮ PRO DOMÁCÍ LOGOPEDII - Více na stránce třídy.
 • 04. prosince 2020Logopedie : Odpolední logopedie v roce 2021 - Více na stránce třídy.
 • 30. listopadu 2018Pro všechny třídy : Telefonní čísla MŠ Za Branou:
  565 455 141 I. oddělení /Koťátka
  565 455 142 II. oddělení /Motýlci
  565 455 143 III. oddělení /Berušky
  565 455 144 IV. oddělení /Broučkové
  565 455 145 V. oddělení /Sluníčka

  565 455 140 - účetní
  565 455 139 - ředitelna
  777 025 907 - ředitelna mobil
  565 455 137 - vedoucí školní jídelny
  565 455 138 - školní jídelna

„Otevíráme okna slunci
a brány poznání všem dětem“

Sluníčko je kamarád, který nás provází celým naším životem. Stejně, jako je slunce klenotem na nebi, jsou děti nám svěřené, klenotem naší mateřské školy. Přejeme si školku, kde nás sluníčko provází na každém kroku a na blízku máme vždy přátelskou ruku.

Naše cíle a záměry při výchovné práci s dětmi vychází z těchto výroků:
Když děti žijí s kritikou, učí se odsuzovat.
Když děti žijí s nepřátelstvím, učí se bojovat.
Když děti žijí s posměchem, učí se bázlivosti.
Když děti žijí se zahanbením, učí se provinilosti.
Když děti žijí s nestranností, učí se spravedlnosti.
Když děti žijí s tolerancí, učí se sebedůvěře.
Když děti žijí s uznáním, učí se sebeúctě.
Když děti žijí s chválou, učí se oceňovat.
Když děti žijí v bezpečí, učí se věřit.
Když děti žijí s přízní a s přátelstvím, učí se nacházet ve světě lásku.