Mateřská škola Za Branou

 

Aktuální sdělení:


 • 9. dubna 2020PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 12. DUBNA
 • 22. března 2021Zápis MŠ Za Branou
  Žádost o přijetí
  Zápisní lístek
  Kritéria pro přijetí
  Spádové ulice
 • 1. září 2020Informace k provozu Mateřské školy ve školním roce 2020 - 2021 vzhledem ke Covid-19
 • 30. října 2020Odkaz na sdílený disk. Náměty pro tvoření s dětmi
  03. května 2021Pro všechny třídy : ZÁPIS - vyhláška o spádovosti je závazná pro přijímání dětí do mateřské školy. Na stránkách školy najdete seznam ulic, které spadají pod MŠ Za Branou. / rozklikněte Spádové ulice /Pokud bude mít vaše dítě trvalé bydliště v některé z těchto ulic, bude přijato přednostně. Děti s trvalým bydlištěm v ostatních ulicích budou přijímány v případě volné kapacity školy.
 • 03. května 2021Pro všechny třídy : TESTOVÁNÍ DĚTÍ - Vážení rodiče, od 3.5. se budou děti v mateřské škole testovat pouze 1x týdně , a to první den kdy do MŠ přijdou.
 • 08. dubna 2021Pro všechny třídy : PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD PONDĚLÍ 12. DUBNA - Vážení rodiče, od pondělí 12.4. bude otevřena mateřská škola pro vybrané skupiny dětí. Do MŠ mohou nastoupit děti, které mají povinné předškolní vzdělávání, děti ze speciálních tříd a dále děti, jejichž vzdělávání není povinné, v případě, že jejich zákonní zástupci jsou zaměstnanci určených profesí. Sledujte naše stránky, kam budeme vkládat aktuální informace ohledně provozu MŠ.
  V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte zavolat na číslo mob. 777 025 907

 • 02. března 2021Logopedie : Zábavná motorika mluvidel - Více na stránce třídy.
 • 01. března 2021Logopedie : 8 TIPŮ PRO DOMÁCÍ LOGOPEDII - Více na stránce třídy.
 • 28. února 2021Pro všechny třídy : OŠETŘOVNÉ - vážení rodiče, tiskopis k uplatnění nároku na ošetřovné, vyplní žadatel – tj. pečující osoba, poté předloží svému zaměstnavateli, který jej předá po doplnění příslušných údajů místně příslušné OSSZ.
  https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m
  https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.
  Mateřská škola tiskopisy nevydává, ani nepotvrzuje.
 • 16. února 2021Pro všechny třídy : DŮSLEDNÁ OPATŘENÍ - COVID - Vážení rodiče, prosíme Vás v této nelehké situaci o důsledné dodržování 3 R
  RUCE - mýt si důkladně ruce, používat desinfekci u vchodu do budovy
  RESPIRÁTORY - používat obličejové respirátory nejen při pohybu v mateřské škole, ale i na místech, které si to žádají
  ROZESTUPY – dodržujte rozestupy v šatnách i na chodbách, do budovy vstupujte pouze v nejnižším omezeném počtu osob
  V případě, že se u některého ze členů Vaší domácnosti objevily příznaky onemocnění COVID-19, okamžitě nás kontaktujte na číslech v jednotlivých třídách nebo na čísle mob. 777 025 907
  Děkujeme Vám, že se chováte zodpovědně a ohleduplně a dodržujete nastavená pravidla. Věříme, že tuto nelehkou situaci společně zvládneme.

 • 04. prosince 2020Logopedie : Odpolední logopedie v roce 2021 - Více na stránce třídy.
 • 30. listopadu 2018Pro všechny třídy : Telefonní čísla MŠ Za Branou:
  565 455 141 I. oddělení /Koťátka
  565 455 142 II. oddělení /Motýlci
  565 455 143 III. oddělení /Berušky
  565 455 144 IV. oddělení /Broučkové
  565 455 145 V. oddělení /Sluníčka

  565 455 140 - účetní
  565 455 139 - ředitelna
  777 025 907 - ředitelna mobil
  565 455 137 - vedoucí školní jídelny
  565 455 138 - školní jídelna

„Otevíráme okna slunci
a brány poznání všem dětem“

Sluníčko je kamarád, který nás provází celým naším životem. Stejně, jako je slunce klenotem na nebi, jsou děti nám svěřené, klenotem naší mateřské školy. Přejeme si školku, kde nás sluníčko provází na každém kroku a na blízku máme vždy přátelskou ruku.

Naše cíle a záměry při výchovné práci s dětmi vychází z těchto výroků:
Když děti žijí s kritikou, učí se odsuzovat.
Když děti žijí s nepřátelstvím, učí se bojovat.
Když děti žijí s posměchem, učí se bázlivosti.
Když děti žijí se zahanbením, učí se provinilosti.
Když děti žijí s nestranností, učí se spravedlnosti.
Když děti žijí s tolerancí, učí se sebedůvěře.
Když děti žijí s uznáním, učí se sebeúctě.
Když děti žijí s chválou, učí se oceňovat.
Když děti žijí v bezpečí, učí se věřit.
Když děti žijí s přízní a s přátelstvím, učí se nacházet ve světě lásku.