Mateřská škola Za Branou

 

Aktuální sdělení:


 • 30. června 2020Pro všechny třídy : PRÁZDNNINOVÝ PROVOZ - od středy 1.7.2020 začíná prázdninový provoz v Mateřské škole Za Branou a potrvá do 24.7.2020. Mateřská škola bude otevřena od 6.30 hod. do 16.30 hod.
  Od 27.7.2020 do 21.8.2020 bude probíhat provoz v MŠ Jatecká.
  Od 24.8. do 28.8.2020 bude probíhat provoz na obou mateřských školách pro přihlášené děti.

 • 28. května 2020Logopedie : Fungování logopedie - Více na stránce třídy.
 • 19. května 2020Pro všechny třídy : SDÍLENÝ DISK PRO RODIČE - Vážení rodiče, mateřská škola je otevřená, ale pro děti, které do konce školního roku nenastoupí, je stále k dispozici sdílený disk, kam vám vkládáme nabídku činností. Pro děti, které půjdou po prázdninách do školy, je plnění úkolů z disku velmi důležité pro přípravu na školu.
  Odkaz na sdílený disk zde
  Po kliknutí na odkaz se dostanete na sdílený disk: ”Náměty pro rodiče”, kde najdete složky jednotlivých tříd, logopedie a další různé nápady. Přejeme vám hodně hezkých chvil při společném tvoření a povídání :-)
 • 13. května 2020Pro všechny třídy : Při nástupu dítěte do MŠ je nutné vyplnit čestné prohlášení - ke stažení zde.
  Čestné prohlášení ke stažení zde
 • 16. dubna 2020Logopedie : NABÍDKA DISTANČNÍ TERAPIE - Více na stránce třídy.
 • 16. dubna 2020Logopedie : HRAVÁ CVIČENÍ (NEJEN) PRO PŘEDŠKOLÁKY - Více na stránce třídy.
 • 21. ledna 2020Koťátka, Motýlci, Berušky, Sluníčka, Logopedie : ORGANIZACE LOGOPEDIE - Více na stránce třídy.
 • 30. listopadu 2018Koťátka, Motýlci, Berušky, Broučkové : Vážení rodiče, od pondělí 3.12.2018 máme nová telefonní čísla.
  Telefonní čísla MŠ Za Branou:

  565 455 141 I. oddělení /Koťátka
  565 455 142 II. oddělení /Motýlci
  565 455 143 III. oddělení /Berušky
  565 455 144 IV. oddělení /Broučkové
  565 455 145 V. oddělení /Sluníčka

  565 455 140 - účetní
  565 455 139 - ředitelna
  565 455 137 - vedoucí školní jídelny
  565 455 138 - školní jídelna

„Otevíráme okna slunci
a brány poznání všem dětem“

Sluníčko je kamarád, který nás provází celým naším životem. Stejně, jako je slunce klenotem na nebi, jsou děti nám svěřené, klenotem naší mateřské školy. Přejeme si školku, kde nás sluníčko provází na každém kroku a na blízku máme vždy přátelskou ruku.

Naše cíle a záměry při výchovné práci s dětmi vychází z těchto výroků:
Když děti žijí s kritikou, učí se odsuzovat.
Když děti žijí s nepřátelstvím, učí se bojovat.
Když děti žijí s posměchem, učí se bázlivosti.
Když děti žijí se zahanbením, učí se provinilosti.
Když děti žijí s nestranností, učí se spravedlnosti.
Když děti žijí s tolerancí, učí se sebedůvěře.
Když děti žijí s uznáním, učí se sebeúctě.
Když děti žijí s chválou, učí se oceňovat.
Když děti žijí v bezpečí, učí se věřit.
Když děti žijí s přízní a s přátelstvím, učí se nacházet ve světě lásku.