Mateřská škola Za Branou

 

Aktuální sdělení:


 • 19. května 2020Pro všechny třídy : SDÍLENÝ DISK PRO RODIČE - Vážení rodiče, mateřská škola je otevřená, ale pro děti, které do konce školního roku nenastoupí, je stále k dispozici sdílený disk, kam vám vkládáme nabídku činností. Pro děti, které půjdou po prázdninách do školy, je plnění úkolů z disku velmi důležité pro přípravu na školu.
  Odkaz na sdílený disk zde
  Po kliknutí na odkaz se dostanete na sdílený disk: ”Náměty pro rodiče”, kde najdete složky jednotlivých tříd, logopedie a další různé nápady. Přejeme vám hodně hezkých chvil při společném tvoření a povídání :-)
 • 18. května 2020Pro všechny třídy : ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY byl ukončen k 16.5.2020 podle předem daných informací. Vážení rodiče,dnes19.5.2020 bylo zasláno do vašich e-mailových schránek registrační číslo vašeho dítěte. Dne 10.6.2020 budou zveřejněna na stránkách školy registrační čísla všech přijatých dětí. Děkujeme za Vaši důvěru v naší mateřskou školu.
 • 13. května 2020Pro všechny třídy : ZNOVUOTEVŘENÍ PROVOZU MŠ - V PONDĚLÍ 18.5.2020
  Ve středu 13.5.2020 rozhodla rada města na svém zasedání o otevření mateřské školy v pondělí 18.5.2020.
  Vážení rodiče, děkujeme všem za zaslání vyplněných dotazníků ohledně docházky vašeho dítěte.
  MŠ bude otevřena za zpřísněných hygienických podmínek, jejichž popis najdete v sekci „důležité zprávy“.
  Doporučení pro rodiče najdete ve své e-mailové schránce.
  Ještě jednou všem děkujeme za spolupráci v době „koronavirové“a sledujte prosím i nadále naše webové stránky.
  Čestné prohlášení ke stažení zde
 • 16. dubna 2020Logopedie : NABÍDKA DISTANČNÍ TERAPIE - Více na stránce třídy.
 • 16. dubna 2020Logopedie : HRAVÁ CVIČENÍ (NEJEN) PRO PŘEDŠKOLÁKY - Více na stránce třídy.
 • 09. dubna 2020Pro všechny třídy : ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY – zápis pro nové děti na školní rok 2020/2021 bude v letošním roce probíhat elektronickou formou bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. K této významné změně dochází na základě opatření MŠMT v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19.
  V Mateřské škole proběhne zápis k předškolnímu vzdělávání v době od 11.5.2020 do 16.5.2020. Podrobné informace k organizaci zápisu prostutdujte ve složce - Důležité informace /Zápis do MŠ – Kritéria k přijetí do MŠ/

 • 21. ledna 2020Koťátka, Motýlci, Berušky, Sluníčka, Logopedie : ORGANIZACE LOGOPEDIE - Více na stránce třídy.
 • 30. listopadu 2018Koťátka, Motýlci, Berušky, Broučkové : Vážení rodiče, od pondělí 3.12.2018 máme nová telefonní čísla.
  Telefonní čísla MŠ Za Branou:

  565 455 141 I. oddělení /Koťátka
  565 455 142 II. oddělení /Motýlci
  565 455 143 III. oddělení /Berušky
  565 455 144 IV. oddělení /Broučkové
  565 455 145 V. oddělení /Sluníčka

  565 455 140 - účetní
  565 455 139 - ředitelna
  565 455 137 - vedoucí školní jídelny
  565 455 138 - školní jídelna

„Otevíráme okna slunci
a brány poznání všem dětem“

Sluníčko je kamarád, který nás provází celým naším životem. Stejně, jako je slunce klenotem na nebi, jsou děti nám svěřené, klenotem naší mateřské školy. Přejeme si školku, kde nás sluníčko provází na každém kroku a na blízku máme vždy přátelskou ruku.

Naše cíle a záměry při výchovné práci s dětmi vychází z těchto výroků:
Když děti žijí s kritikou, učí se odsuzovat.
Když děti žijí s nepřátelstvím, učí se bojovat.
Když děti žijí s posměchem, učí se bázlivosti.
Když děti žijí se zahanbením, učí se provinilosti.
Když děti žijí s nestranností, učí se spravedlnosti.
Když děti žijí s tolerancí, učí se sebedůvěře.
Když děti žijí s uznáním, učí se sebeúctě.
Když děti žijí s chválou, učí se oceňovat.
Když děti žijí v bezpečí, učí se věřit.
Když děti žijí s přízní a s přátelstvím, učí se nacházet ve světě lásku.