Mateřská škola Za Branou

 

Aktuální sdělení:


 • 30. října 2020Odkaz na sdílený disk. Náměty pro tvoření s dětmi
  02. června 2022Pro všechny třídy : ZÁPIS PRO DĚTI Z UKRAJINY proběhne ve středu 15 června od 10.00 hod. do 15.00 hod. v mateřské škole. Více informací naleznete kliknutím na odkaz níže - zápis do mateřské školy
  Зарахування дітей з України - 15.6.2022 - 10.00 - 15.00
  Більш детальну інформацію можна знайти в розділі Запис до дитячого садка.
  Zápis do MŠ Pacov
  Žádost o přijetí v ukrajinštině
 • 10. května 2022Pro všechny třídy : ZÁPIS - vážení rodiče, níže jsou uvedena registrační čísla všech dětí, které byly přijaty k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2022 Dne 25.5. od 8.00 hod. do 15.00 hod. se podle možností dostavte do mateřské školy, kde obdržíte Rozhodnutí o přijetí vašeho dítěte do MŠ. Rodiče, kteří ještě nedoložili vyplněný evidenční list, přinesou dokument sebou. Děkujeme za vaši důvěru v naší mateřskou školu.
  Registrační čísla přijatých dětí : 1/2022, 2/2022, 3/2022, 4/2022, 5/2022, 6/2022, 8/2022, 9/2022, 10/2022, 12/2022 , 13/2022, 14/2022, 15/2022, 16/2022, 17/2022, 18/200, 20/2022, 21/2022, 22/2022, 23/2022, 24/2022, 25/2022, 26/2022, 27/2022, 28/2022, 30/2022, 31/2022, 32/2022, 33/2022, 34/2022, 35/2022, 36/2022, 38/2022, 39/2022, 40/2022, 41/2022, 42/2022
 • 18. dubna 2022Pro všechny třídy : ZAČLEŇOVÁNÍ UKRAJINSKÝCH DĚTÍ do mateřské školy - do mateřské školy mohou být nyní přijaty děti ukrajinských uprchlíků v rámci povinného předškolního vzdělávání.
  Jedná se o děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016. Podrobnosti o možnosti přijetí sdělí zákonnému zástupci dítěte ředitelka mateřské školy.
 • 02. ledna 2022Pro všechny třídy : ŠABLONY III - naše MŠ je zapojena do projektu na podporu MŠ ŠABLONY III, který je financovaný Evropskou unií. Více info v sekci Dúležité informace - Projekty
 • 19. října 2021Pro všechny třídy : EKOLOGICKÁ VÝCHOVA V MŠ ZA BRANOU - Kraj Vysočina prostřednictvím Fondu Vysočiny a programu “Odpady a ekologická výchova” podpořil Mateřskou školu Za Branou, které se podařilo ve velkém konkurenčním boji získat v tomto programu dotaci. A co vše to znamenalo pro naše děti a celou mateřskou školu se dozvíte v níže uvedeném článku.

 • 02. března 2021Logopedie : Zábavná motorika mluvidel - Více na stránce třídy.
 • 01. března 2021Logopedie : 8 TIPŮ PRO DOMÁCÍ LOGOPEDII - Více na stránce třídy.
 • 04. prosince 2020Logopedie : Odpolední logopedie v roce 2021 - Více na stránce třídy.
 • 30. listopadu 2018Pro všechny třídy : Telefonní čísla MŠ Za Branou:
  565 455 141 I. oddělení /Koťátka
  565 455 142 II. oddělení /Motýlci
  565 455 143 III. oddělení /Berušky
  565 455 144 IV. oddělení /Broučkové
  565 455 145 V. oddělení /Sluníčka

  565 455 140 - účetní
  565 455 139 - ředitelna
  777 025 907 - ředitelna mobil
  565 455 137 - vedoucí školní jídelny
  565 455 138 - školní jídelna

„Otevíráme okna slunci
a brány poznání všem dětem“

Sluníčko je kamarád, který nás provází celým naším životem. Stejně, jako je slunce klenotem na nebi, jsou děti nám svěřené, klenotem naší mateřské školy. Přejeme si školku, kde nás sluníčko provází na každém kroku a na blízku máme vždy přátelskou ruku.

Naše cíle a záměry při výchovné práci s dětmi vychází z těchto výroků:
Když děti žijí s kritikou, učí se odsuzovat.
Když děti žijí s nepřátelstvím, učí se bojovat.
Když děti žijí s posměchem, učí se bázlivosti.
Když děti žijí se zahanbením, učí se provinilosti.
Když děti žijí s nestranností, učí se spravedlnosti.
Když děti žijí s tolerancí, učí se sebedůvěře.
Když děti žijí s uznáním, učí se sebeúctě.
Když děti žijí s chválou, učí se oceňovat.
Když děti žijí v bezpečí, učí se věřit.
Když děti žijí s přízní a s přátelstvím, učí se nacházet ve světě lásku.