Mateřská škola Za Branou

 

Aktuální sdělení:


  • 26. června 2018Pro všechny třídy : PRÁZDNINOVÁ DOCHÁZKA - V době od 2.července do 20. července bude v provozu MŠ Za Branou. Od 23.července do 3.srpna budou obě mateřské školy uzavřeny. V době od 6. srpna do 24. srpna mohou děti navštěvovat mateřskou školu v Jatecké ulici v Pacově. MŠ Za Branou bude v tomto období uzavřena. Od 27.srpna do 31.srpna jsou přihláčeny dvě děti, které budou docházet do MŠ Jatecká. V září začínáme provoz ještě na Červené škole, pravděpodobný termín stěhování do nového areálu MŠ Za Branou proběhne v listopadu. - Více na stránce třídy.
  • 28. června 2018Pro všechny třídy : VÁŽENÍ RODČE - stěhování do nové budovy Mateřské školy Za Branou proběhne v podzimních měsících, předpokládáme, že v průběhu měsíce listopadu. V září se tedy všichni sejdeme ještě na Červené škole. Stavba nové budovy bude dokončena v průběhu letních prázdnin, zbývá ještě vybavit třídy nábytkem. Všichni se těšíme do krásné budovy mateřské školy, těšte se s námi.
  • 30. června 2018Pro všechny třídy : Přejeme Vám všem krásné prázdniny plné sluníčka a letní pohody. V září se sejdeme v Červené škole.

„Otevíráme okna slunci
a brány poznání všem dětem“

Sluníčko je kamarád, který nás provází celým naším životem. Stejně, jako je slunce klenotem na nebi, jsou děti nám svěřené, klenotem naší mateřské školy. Přejeme si školku, kde nás sluníčko provází na každém kroku a na blízku máme vždy přátelskou ruku.

Naše cíle a záměry při výchovné práci s dětmi vychází z těchto výroků:
Když děti žijí s kritikou, učí se odsuzovat.
Když děti žijí s nepřátelstvím, učí se bojovat.
Když děti žijí s posměchem, učí se bázlivosti.
Když děti žijí se zahanbením, učí se provinilosti.
Když děti žijí s nestranností, učí se spravedlnosti.
Když děti žijí s tolerancí, učí se sebedůvěře.
Když děti žijí s uznáním, učí se sebeúctě.
Když děti žijí s chválou, učí se oceňovat.
Když děti žijí v bezpečí, učí se věřit.
Když děti žijí s přízní a s přátelstvím, učí se nacházet ve světě lásku.