Mateřská škola Za Branou

 

Aktuální sdělení:


 • 1. září 2020Informace k provozu Mateřské školy ve školním roce 2020 - 2021 vzhledem ke Covid-19
 • 30. října 2020Odkaz na sdílený disk. Náměty pro tvoření s dětmi
  19. prosince 2020Pro všechny třídy : PODĚKOVÁNÍ - děkujeme manželům Průšovým za vánoční stromečky, díky kterým jsme společně s dětmi prožili předvánoční čas na jednotlivých třídách a také za nejkrásnější borovici, která zdobí aulu naší mateřské školy.
  DĚKUJEME manželům Salačovým za hodnotné vánoční dary - traktory značky Bruder, které potěšily pod vánočním stromečkem všechny naše děti na jednotlivých třídách.
  Děkujeme, vaší spolupráce si velmi vážíme.
 • 04. prosince 2020Logopedie : Odpolední logopedie v roce 2021 - Více na stránce třídy.
 • 04. listopadu 2020Logopedie : ONLINE LOGOPEDIE - Více na stránce třídy.
 • 28. září 2020Logopedie : PRŮBĚH LOGOPEDIE NA PODZIM - Více na stránce třídy.
 • 30. listopadu 2018Koťátka, Motýlci, Berušky, Broučkové, Sluníčka :
  Telefonní čísla MŠ Za Branou:
  565 455 141 I. oddělení /Koťátka
  565 455 142 II. oddělení /Motýlci
  565 455 143 III. oddělení /Berušky
  565 455 144 IV. oddělení /Broučkové
  565 455 145 V. oddělení /Sluníčka

  565 455 140 - účetní
  565 455 139 - ředitelna
  565 455 137 - vedoucí školní jídelny
  565 455 138 - školní jídelna

 • 30. listopadu -1Logopedie : FUNGOVÁNÍ LOGOPEDIE VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 - Více na stránce třídy.

„Otevíráme okna slunci
a brány poznání všem dětem“

Sluníčko je kamarád, který nás provází celým naším životem. Stejně, jako je slunce klenotem na nebi, jsou děti nám svěřené, klenotem naší mateřské školy. Přejeme si školku, kde nás sluníčko provází na každém kroku a na blízku máme vždy přátelskou ruku.

Naše cíle a záměry při výchovné práci s dětmi vychází z těchto výroků:
Když děti žijí s kritikou, učí se odsuzovat.
Když děti žijí s nepřátelstvím, učí se bojovat.
Když děti žijí s posměchem, učí se bázlivosti.
Když děti žijí se zahanbením, učí se provinilosti.
Když děti žijí s nestranností, učí se spravedlnosti.
Když děti žijí s tolerancí, učí se sebedůvěře.
Když děti žijí s uznáním, učí se sebeúctě.
Když děti žijí s chválou, učí se oceňovat.
Když děti žijí v bezpečí, učí se věřit.
Když děti žijí s přízní a s přátelstvím, učí se nacházet ve světě lásku.