Desatero pro rodiče předškoláka

Nabízíme rodičům k jejich základní orientaci ve věcech výchovy vzdělávání dětí následující „desatero “ přizpůsobené věku a potřebám dítěte odpovídajících znalostí a dovedností, k jejichž osvojení by mělo dítě být vedeno v průběhu předškolního věku, ať už v mateřské škole či v rodině.

1.Dítě by mělo být dostatečně fyzicky zdatné a pohybově vyspělé2. Dítě by mělo být samostatné v sebeobsluze.3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové a řečové dovednosti.4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické, myšlenkové a početní operace7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a paměť8. Dítě by mělo být přiměřeně citově a sociálně vyspělé a samostatné9. Dítě by mělo být schopno vnímat přiměřené kulturní podměty a projevovat se v tvořivých činnostech10. Dítě by mělo být schopno přiměřeně se orientovat ve svém prostředí