SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY


ŠKOLNÍ ROK 2020 – 2021

č.j. MS 9/2020

V souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitelka Mateřské školy Za Branou, Jana Vojny 1220 Pacov, vnitřní předpis o přijímání dětí do mateřské školy takto:

Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzděláváníKritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání


Podle následujících kritérií, bude ředitelka postupovat při rozhodování přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte podaných v době zápisu přesáhne počet volných míst v mateřské škole.

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:Doplňkové kritérium:Doplňující informaceNabytí účinnosti dne 31.3.2020

Bc. Dana Maděrová
ředitelka Mateřské školy Pacov, ZaBranou