LOGOPEDIE - Mgr. Viola Jónováviaola jonova

Při mé práci mi záleží na tom, aby to klienty bavilo. Pojímám je jako bio-psycho-sociální bytosti a kromě výslovnosti řeším také schopnost se vyjadřovat, úroveň slovní zásoby, sluchového a zrakového vnímání, porozumění, jemnou a hrubou motoriku, grafomotoriku a vizuomotoriku. Hravou formou trénujeme paměť, pozornost, před/matematické a před/čtenářské dovednosti. Ráda dělám logopedii jinak. Baví mě si při ní hrát a kreativně tvořit. Postupně zapojuji prvky aromaterapie, muzikoterapie, arteterapie, jógy a témata související s aktuálním ročním obdobím.


Vzdělání

 • Univerzita Palackého v Olomouci obor logopedie (SZZ logopedie, surdopedie, psychologie,speciální pedagogika)
 • Gymnázium Jakuba Škody v Přerově

Zaměstnání

 • Logopedka - MŠ Za Branou Pacov
 • Sdílený logoped - projekt MAP (Mikroregion Stražiště)
 • Logopedka se zaměřením na hiporehabilitaci - NNO Horticon, z.s.
 • Pracovnice předkošlního klubu, logopedka - NNO CheironT, o.p.s (2018-2019)

Praxe

 • 90 hodin v SPC logopedickém
 • 130 hodin v surdopedických zařízeních
 • 40 hodin v somatopedických zařízeních
 • 220 hodin v ambulanci klinické logopedie


Informace pro rodiče • KONZULTAČNÍ HODINY
 • ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ v případě přerušení provozu - nouzový stav
  Vážení rodiče, za měsíc březen 2020 vybíráme za školné 100,- Kč z důvodu přerušení provozu delšího než 14 dní.
  Od dubna 2020 po celou dobu přerušení provozu nebude mateřská škola vybírat žádné školné.
  V případě jakýchkoliv dotazů pište na e-mail : ms.zabranou.pacov@seznam.cz
  nebo volejte na číslo mob.: 777 025 907
 • LOGOPEDIE - pokud budete potřebovat jakoukoliv konzultaci ohledně logopedie, obraťte se na spec. pedagoga Mgr. Violku Jónovou, navštivte stránky -logopedie- kde najdete rady i kontakty.
 • ORGANIZACE LOGOPEDIE
 • MOTIVACE A PŘIPOMÍNÁČEK NA LOGOPEDII DOMA
 • BONBÓNOVÉ CVIKY
 • NÁPADY A INSPIRACE