LOGOPEDIE - Mgr. Viola Jónováviaola jonova

Při mé práci mi záleží na tom, aby to klienty bavilo. Pojímám je jako bio-psycho-sociální bytosti a kromě výslovnosti řeším také schopnost se vyjadřovat, úroveň slovní zásoby, sluchového a zrakového vnímání, porozumění, jemnou a hrubou motoriku, grafomotoriku a vizuomotoriku. Hravou formou trénujeme paměť, pozornost, před/matematické a před/čtenářské dovednosti. Ráda dělám logopedii jinak. Baví mě si při ní hrát a kreativně tvořit. Postupně zapojuji prvky aromaterapie, muzikoterapie, arteterapie, jógy a témata související s aktuálním ročním obdobím.


Vzdělání

 • Univerzita Palackého v Olomouci obor logopedie (SZZ logopedie, surdopedie, psychologie,speciální pedagogika)
 • Gymnázium Jakuba Škody v Přerově

Zaměstnání

 • Logopedka - MŠ Za Branou Pacov
 • Sdílený logoped - projekt MAP (Mikroregion Stražiště)
 • Logopedka se zaměřením na hiporehabilitaci - NNO Horticon, z.s.
 • Pracovnice předkošlního klubu, logopedka - NNO CheironT, o.p.s (2018-2019)

Praxe

 • 90 hodin v SPC logopedickém
 • 130 hodin v surdopedických zařízeních
 • 40 hodin v somatopedických zařízeních
 • 220 hodin v ambulanci klinické logopedie


Informace pro rodiče • KONZULTAČNÍ HODINY
 • Zábavná motorika mluvidel
 • 8 TIPŮ PRO DOMÁCÍ LOGOPEDII
 • Odpolední logopedie v roce 2021
 • ONLINE LOGOPEDIE
 • PRŮBĚH LOGOPEDIE NA PODZIM
 • Milé děti a rodiče, těším se na spolupráci v novém školním roce. Na logopedii si budeme povídat, učit se nové věci, cvičit, hrát si, tvořit a radovat se z úspěchů. Přeji vám úspěšnou aklimatizaci a pokud máte zájem o vyšetření vašeho dítka, stvrzte to prosím podpisem na formuláři ve vaší třídě. Vaše logopedka Viola
 • Fungování logopedie
 • HRAVÁ CVIČENÍ (NEJEN) PRO PŘEDŠKOLÁKY
 • NABÍDKA DISTANČNÍ TERAPIE
 • MOTIVACE A PŘIPOMÍNÁČEK NA LOGOPEDII DOMA
 • NÁPADY A INSPIRACE
 • Telefonní čísla MŠ Za Branou:
  565 455 141 I. oddělení /Koťátka
  565 455 142 II. oddělení /Motýlci
  565 455 143 III. oddělení /Berušky
  565 455 144 IV. oddělení /Broučkové
  565 455 145 V. oddělení /Sluníčka

  565 455 140 - účetní
  565 455 139 - ředitelna
  777 025 907 - ředitelna mobil
  565 455 137 - vedoucí školní jídelny
  565 455 138 - školní jídelna