LOGOPEDIE - Mgr. Viola Jónováviaola jonova

Při mé práci mi záleží na tom, aby to klienty bavilo. Pojímám je jako bio-psycho-sociální bytosti a kromě výslovnosti řeším také schopnost se vyjadřovat, úroveň slovní zásoby, sluchového a zrakového vnímání, porozumění, jemnou a hrubou motoriku, grafomotoriku a vizuomotoriku. Hravou formou trénujeme paměť, pozornost, před/matematické a před/čtenářské dovednosti. Ráda dělám logopedii jinak. Baví mě si při ní hrát a kreativně tvořit. Postupně zapojuji prvky aromaterapie, muzikoterapie, arteterapie, jógy a témata související s aktuálním ročním obdobím.


Vzdělání

 • Univerzita Palackého v Olomouci obor logopedie (SZZ logopedie, surdopedie, psychologie,speciální pedagogika)
 • Gymnázium Jakuba Škody v Přerově

Zaměstnání

 • Logopedka - MŠ Za Branou Pacov
 • Sdílený logoped - projekt MAP (Mikroregion Stražiště)
 • Logopedka se zaměřením na hiporehabilitaci - NNO Horticon, z.s.
 • Pracovnice předkošlního klubu, logopedka - NNO CheironT, o.p.s (2018-2019)

Praxe

 • 90 hodin v SPC logopedickém
 • 130 hodin v surdopedických zařízeních
 • 40 hodin v somatopedických zařízeních
 • 220 hodin v ambulanci klinické logopedie


Informace pro rodiče • KONZULTAČNÍ HODINY
 • Zábavná motorika mluvidel
 • 8 TIPŮ PRO DOMÁCÍ LOGOPEDII
 • MIMOŘÁDNÝ PROVOZ - Mateřská škola Za Branou zajišťuje mimořádný provoz pro děti zdravotníků a dalších profesí, které určí kraj od pondělí 1. 3. 2021 po dobu uzavření mateřských škol. Pokud budou rodiče určených profesí potřebovat umístit své dítě do mateřské školy, volejte na číslo 777 025 907. Pro přihlašování dětí k péči je nutné doručit do mateřské školy přihlášku potvrzenou zaměstnavatelem. Poté dohodneme s rodiči podrobnosti nástupu a provozu. Péče o dítě bude zajišťována zpravidla až od druhého dne po obdržení přihlášek. Přihláška je ke stažení zde.
  Podrobnější informace o mimořádném provozu a určených profesích najdete v sekci - Důležité informace - Poskytování péče určenými školami.

 • UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY - vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala nová krizová opatření a vyhlásila nouzový stav. Přijatá opatření se týkají i naší mateřské školy.
  Od 1.3.2021 bude provoz mateřské školy na 3 týdny přerušen.
  Vážení rodiče, sledujte naše stránky, průběžně vás budeme informovat o vývoji situace. V případě dotazů volejte na číslo mob. 777 025 907
  Pro vaše děti opět bude zajištěno distanční vzdělávání pomocí sdíleného disku, kde najdou náměty na domácí práci.

 • Odpolední logopedie v roce 2021
 • ONLINE LOGOPEDIE
 • FUNGOVÁNÍ LOGOPEDIE VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
 • PRŮBĚH LOGOPEDIE NA PODZIM
 • Milé děti a rodiče, těším se na spolupráci v novém školním roce. Na logopedii si budeme povídat, učit se nové věci, cvičit, hrát si, tvořit a radovat se z úspěchů. Přeji vám úspěšnou aklimatizaci a pokud máte zájem o vyšetření vašeho dítka, stvrzte to prosím podpisem na formuláři ve vaší třídě. Vaše logopedka Viola
 • Fungování logopedie
 • HRAVÁ CVIČENÍ (NEJEN) PRO PŘEDŠKOLÁKY
 • NABÍDKA DISTANČNÍ TERAPIE
 • MOTIVACE A PŘIPOMÍNÁČEK NA LOGOPEDII DOMA
 • NÁPADY A INSPIRACE
 • Telefonní čísla MŠ Za Branou:
  565 455 141 I. oddělení /Koťátka
  565 455 142 II. oddělení /Motýlci
  565 455 143 III. oddělení /Berušky
  565 455 144 IV. oddělení /Broučkové
  565 455 145 V. oddělení /Sluníčka

  565 455 140 - účetní
  565 455 139 - ředitelna
  777 025 907 - ředitelna mobil
  565 455 137 - vedoucí školní jídelny
  565 455 138 - školní jídelna