Organizace a provoz mateřské školy


Organizace školy


Organizace : Mateřská škola Za Branou, Jana Vojny 1220, Pacov příspěvková organizace
Zřizovatel : Město Pacov

Provoz mateřské školy : 6,30 – 16,30
Ředitel školy : Bc.Dana Maděrová
Číslo telefonu : 565 455 141 I. oddělení /Koťátka
565 455 142 II. oddělení /Motýlci
565 455 143 III. oddělení /Berušky
565 455 144 IV. oddělení /Broučkové
565 455 145 V. oddělení /Sluníčka

565 455 140 - účetní
565 455 139 - ředitelna
565 455 137 - vedoucí školní jídelny
565 455 138 - školní jídelna
IČ : 75000571
E-mail : ms.zabranou.pacov@seznam.cz
Počet pedagogických pracovníků: : 11
Počet provozních pracovníků : 8
Počet dětí : 120


Provoz mateřské školy
třída Koťátek : 3-4leté, provoz od 6.30 do 15.30 hod.
třída Motýlků : 4-5 leté, provoz od 7.00 do 16.30 hod.
třída Berušek : 4,5-6 leté, provoz od 7.00 do 16.00 hod.
třída Broučků : 4,5-6 leté, provoz od 7.00hod. do 15.15 hod.
třída Sluníček : 3-6 leté, provoz od 7.00hod. do 15.30 hod.