Povinné předškolní vzdělávání od 1. 9. 2017


V roce 2017 dochází k podstatným změnám v oblasti předškolního vzdělávání. Od 1. září je pro děti, které dosáhly do 31.8. daného roku 5 let věku předškolní vzdělávání povinné.

§ 34a Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění§ 34b Individuální vzdělávání dítěte