Dohoda o zajištění prázdninového provozu


Mateřská škola Pacov, Jatecká 571 a Mateřská škola Pacov, Jana Vojny 1220, se společně dohodly na spolupráci o péči dětí předškolního věku v době prázdninového období

Realizace omezeného prázdninového provozu je pomoc mateřských škol a zřizovatele zaměstnaným rodičům dětí ( v souladu s § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb.,) Omezení provozu je možné pouze v případě, že v obci je více mateřských škol jednoho zřizovatele. V souladu § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění a po projednání se zřizovatelem je objekt jedné z mateřských škol uzavřen a provoz mateřské školy je uskutečňován v objektu jiné mateřské školy při omezeném počtu otevřených tříd z důvodů provozních.

Možnost navštěvování mateřské školy se týká prázdninového volna v průběhu roku a měsíce července a srpna s tím, že pro děti přihlášené k prázdninovému provozu je k dispozici vždy jedno předškolní zařízení dle stávajícího harmonogramu:Podzimní prázdniny, jarní prázdniny a velikonoční prázdniny

Hlavní prázdniny  


Směrnice pro organizaci prázdninového provozu MŠ Pacov, Za Branou 870


Podle ustanovení vyhlášky č. 14/2005 ve znění pozdějších předpisů o předškolním vzdělávání, § 3, odst. 1 bude prázdninový provoz v Mateřské škole se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Pacov, Jana Vojny 1220 organizován takto: