PROJEKTY MATEŘSKÉ ŠKOLY


Podporil

Název projektu: MŠ Za Branou – chůva, vzdělávání pedagogů, setkávání s rodiči

Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v oblasti čtenářské pregramotnosti. Pomůže škole při společném vzdělávání dětí, a to možností personálního posílení o chůvu. Důležitou oblastí podpory je také spolupráce s rodiči dětí v MŠ.

Na projekt je poskytnuta finanční podpora z EU.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 414 907,- Kč

EU (https://europa.eu/european-union/index_cs)
Evropský sociální fond (http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en)
OP výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020 (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv)