PROJEKTY MATEŘSKÉ ŠKOLY


Podporil

Projekt „MŠ Za Branou Pacov – Šablony II“ je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt poskytne dočasnou personální podporu – školního speciálního pedagoga, a podpoří pedagogy mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol. V rámci projektu budou realizovány projektové dny s cílem rozvoje kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí.

Na projekt je poskytnuta finanční podpora z EU.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 546 224,00 Kč

EU (https://europa.eu/european-union/index_cs)
Evropský sociální fond (http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en)
OP výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020 (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv)