Školní vzdělávací program


„Sluníčkový rok v mateřské škole“

Sluníčko je kamarád, který nás provází celým naším životem. Ráno s námi vstává, večer nás ukládá do postýlek. Stejně, jako je slunce klenotem na nebi, jsou děti nám svěřené, klenotem naší mateřské školy. Přejeme si školku, kde nás sluníčko provází na každém kroku a na blízku máme vždy přátelskou ruku.

slunce

Záměrem výchovného působení a filosofií naší školy je vytvořit mateřskou školu, která bude místem pro radostnou hru, získávání nových zkušeností, navazování prvních přátelství, objevování svých možností a prohlubování dovedností. Chceme umožnit dětem prožít šťastné dětství tím, že jim vytvoříme pohodové a přátelské prostředí, kde se budou cítit spokojeně, kde zavládne kamarádská nálada a pochopení.

Mateřská škola doplňuje výchovnou úlohu domácího prostředí. Snažíme se, aby zde vládla atmosféra lásky a důvěry, pocitu pohody, jistoty a radosti u dětí i rodičů, což jsou nezbytné předpoklady pro první krůčky ve školním světě.Cíle a záměry

K těmto cílům směřují kroky nás všech – učitelek, ředitelky, uklízeček i kuchařek se snahou vytvořit zdravou, veselou mateřskou školu, do které se děti těší a učí se v ní základům všeho, co budou pro život potřebovat. K tomuto cíli se snažíme dojít vlastní cestou za spoluúčasti rodičů a veřejnosti.