Stravné


Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu a je splatná do 15. dne následujícího kalendářního měsíce, pokud ředitelka MŠ nedohodne se zákonným zástupcem jiný termín úplaty.


Pro platbu školného stravného je třeba dát svolení k inkasu na toto číslo:

ČESKÉ SPOŘITELNA číslo: 01 00 19 86 91 / 0800


Věková kategorie strávníků 3 – 6 letých
přesnídávka oběd svačina celodenní strava
8,- Kč 20,- Kč 6,- Kč 34,- Kč

Věková kategorie strávníků 7 – 10 letých
přesnídávka oběd svačina celodenní strava
9,- Kč 22,- Kč 6,- Kč 37,- Kč
Telefonní číslo pro odhlašování obědů
+420 565 442 117


Odhlašovaní se provádí:

V době nemoci - nemá dítě nárok na stravu , kromě 1. dne nepřítomnosti, kdy si rodiče mohou přijít pro stravu. Obědy se vydávají od 11.45 do 12.15 hod do vlastních jídlonošů.