ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2019 - 2020


Mateřská škola Za Branou oznamuje, že zápis pro nové děti na školní rok 2019/2020 bude probíhat v mateřské škole v pátek 3.5.2019 od 9.00 hod. do 11.30 hod. a od 13.00 hod. do 15.30 hod.

K zápisu se dostaví alespoň jeden ze zákonných zástupců spolu s dítětem, přinese s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a řádně vyplněnou žádost o přijetí do mateřské školy, ve které nesmí chybět vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte. Cizí státní příslušníci doloží oprávněnost pobytu na území ČR. Zápisní lístek, žádost o přijetí a evidenční list si můžete vyzvednout v mateřské škole v průběhu měsíce dubna vždy od 13.00 hod. do 15.00 hod. Dokumenty si můžete vyzvednout i v den zápisu a do 14 dnů je doručit vyplněné do MŠ.

Od 1. 9. 2017 je povinné předškolní vzdělávání – zákonní zástupci předškolních dětí mají povinnost dostavit se k zápisu do MŠ, a to i v případě, že dítě bude vzděláváno doma. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na děti, které do 31. srpna 2019 dosáhnou věku pěti let.

Příjem vyplněných formulářů – do 17.5.2019 denně od 10.00 hod. – 15.00 hod.

Rodiče, kteří tak neučinili v den zápisu, doručí nejdéle do 14 dnů po zápisu - do 17.5.2019 řádně vyplněnou žádost s potvrzením od lékaře o zdravotním stavu dítěte a pravidelném očkování dítěte. Bez těchto dokladů nemůže vydat ředitelka závazné rozhodnutí. Žádost lze vhodit do poštovní schránky na budově školy nebo předat osobně ředitelce, popř. ekonomce školy denně od 10.00 hod. do 14.00 hod.

Vydání rozhodnutí – dne 3.6.2019 od 10.00 hod. – 15.00 hod.

Zákonný zástupce dítěte si vyzvedne u ředitelky mateřské školy dne 3.6.2019 od 10.00 do 15.00 hod. rozhodnutí o přijetí (případně nepřijetí) dítěte k předškolnímu vzdělávání v příslušném školním roce. Seznam registračních čísel přijatých dětí bude vyvěšen na internetových stránkách MŠ do 10.5.2019

Informativní schůzka – 26.6.2019 od 15.00 hod.

Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí proběhne ve čtvrtek 26..6.2019 od 15.00 hod. v horním patře budovy MŠ. Rodiče se dozví veškeré důležité informace potřebné k nástupu dítěte do mateřské školy. Součástí schůzky budou i cenné rady PaedDr.Zdeńka Martínka na téma: „ Jak nejlépe připravit dítě na vstup do mateřské školy.“